CENÍK VIDEOPRACÍ

 
Typy video prací
Reportáž
1x-2x kameraman 1x reportérka natáčení cca 1 hodinu výsledek cca 1-2 minuty 5-7 000 Kč
doprava  7 Kč/km
prezentace výrobku – firmy
natočení, střih, ozvučení, animace. – dle náročnosti cca 8000 – 30000 Kč
doprava za 1 km 7,00 Kč
Komerční pořady
práce zvuk. technika 1 hod. 600,00 Kč
natáčení DV kamerou 1 hod. (minimálně 3500 Kč v ceně je pronájem profesionální techniky) 600,00 Kč
práce technika na video střižně 1 hod. 600,00 Kč
tvorba efektů, titulků 1 hod. 600,00 Kč
nahrání videokazety (včetně kazety) 1 ks 500,00 Kč
Převod VHS videa na DVD – 1 minuta  (minimální částka 100 Kč + DVD medium) 2 Kč
Převod 8mm filmu na video dle složitosti 1 minuta cca 10 Kč
doprava na místo natáčení a zpět 1km 7,00 Kč
Výroba jednoho DVD (Authoring) dle složitosti do 600 Kč
DVD medium Verbatim Printable 30 Kč
Výroba Blu Ray (authoring) + medium Verbatim Printable 180 Kč 600 Kč
DVD medium Datatresordisk (garance životnosti 160 let.) 200 Kč

 

 

 

 

Comments are closed